نشر نیاورانمجموعه آثار سه شنبه های شعر نیاوران

مجموعه آثار سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران چهار

سه‎شنبه‎های شعر نیاوران چهار

سه‎شنبه‎های شعر نیاوران چهار، عنوان چهارمین کتابی است که در ادامه کتابها و برنامه‎های پیشین با تهیه اشعار شاعران شرکت کننده در سه‎شنبه‎های شعر نیاوران (1396) در تیراژ 1000 نسخه و در 596 صفحه در بهار سال 1397چاپ و منتشر شده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانید به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایید.
سه شنبه های شعر نیاوران سه 1

سه شنبه های شعرنیاوران سه

این کتاب نیز مانند کتابهای پیشین با گردآوری و تهیه اشعار شاعران شرکت کننده در سه‎شنبه‎های شعر نیاوران (1395) در تیراژ 1000نسخه قطع رقعی و با اشعاری از 168 شاعر به چاپ رسیده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانند به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند.
سه شنبه های شعر نیاوران دو 1

سه شنبه های شعرنیاوران دو

در ادامه نشست ادبی سه‎شنبه‎‎های شعر نیاوران و مانند سال 93 این کتاب شامل گزیده ای از اشعار 130 شاعرحاضر در این برنامه (1394) در تیتراژ2000 نسخه با قطع رقعی و در 392 صفحه چاپ شده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانید به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایید.
سه شنبه های شعر نیاوران 1

سه شنبه های شعرنیاوران یک

این کتاب در قطع رقعی و در تیراژ 2000نسخه شامل اشعاری از 110 شاعر حاضر در نشست ادبی سه‎شنبه‎های شعر نیاوران (1393) می باشد که در سال 1394 به چاپ رسیده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانند به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند