اجرای تصنیف جان جهان اثر پرویز مشکاتیان توسط علی قمصری در فرهنگسرای نیاوران