فیلماجرای تصنیف جان جهان اثر پرویز مشکاتیان توسط علی قمصری در فرهنگسرای نیاوران

اجرای تصنیف جان جهان اثر پرویز مشکاتیان توسط علی قمصری در فرهنگسرای نیاوران