فیلماجرای موسیقی محلی کشور برزیل توسط گروه موسیقی شورو لیوره

اجرای موسیقی محلی کشور برزیل توسط گروه موسیقی شورو لیوره در فرهنگسرای نیاوران