اجرای موسیقی تالشی با ساز تنبورک توسط گروه کادوس تالش در فرهنگسرای نیاوران