فیلماجرای موسیقی تالشی با ساز تنبورک توسط گروه کادوس تالش در فرهنگسرای نیاوران

اجرای موسیقی تالشی با ساز تنبورک توسط گروه کادوس تالش در فرهنگسرای نیاوران