فیلمنمایشگاه و همایش اتو واگنر با عنوان "شهر بی انتها"

نمایشگاه و همایش اتو واگنر با عنوان "شهر بی انتها" در فرهنگسرای نیاوران